Görsel hikaye anlatımı projesi

Tüm canlıların tarihini evren tarafından yeniden yazılıyor

Bu akışkanlık, içinde bulunduğu toplumlarda şekillenir ve yaşam tarzları, inançlar, değerler, beklentiler, ritüeller, kültürler gibi canlıları farklılaştıran soyut kavramlar gibi yeni bir etikete sahip olurlar.

Bunu daha iyi anlamak için fikir ortaya çıkıyor. The Humantra, ortak bir alanda yaşayan farklı yaşamların, düzeni ve yaşamı anlama ve anlamlandırma çabasının hikayesidir.

Doğa ve insandan elde edilen içgörüler, ilhamlar üzerinde yükselen ana fikirler

Sürdürülebilirklik, işte dönüştürülmüş ürünler, sıfır atık
Image by mohammad alizade
Image by Martin Adams
Young Businesswomen
A white type gorsel atolye and visual atelier main logo on black background

Fark noktası: nitelikli özgürlük

Herhangi bir koşul, sınırlama olmaksızın ekip üyelerinin özgürlüklerine saygı duymaktır. Kariyer ve özel hayatlarımızda bazen beklenmedik durumlarda bile yeterli esnekliği sunabilmektir.

Bu ve bunun gibi zamanlarda, esneklik sağlamak şirketlerin ve çalışanların motivasyonuna daima pozitif bir etki sağlar. İşte bu sebepten, herhangi bir koşula bağlı tutmadan, kişisel özgürlüklere saygı çerçevesinde, sürecin işleyişini ekip arkadaşlarımızın inisiyatifine bıraktık. Bu sayede, oldukça yüksek verimli bir iş ortamı ve işler ortaya çıkarmamız mümkün hâle geliyor.

Çözüm ortakları

Türkiye’nin önde gelen büyük markalar ile temaslarımızı sürdürüyoruz. İlerleyen günlerde, şirketler ve ajanslardan sponsorlu içerikler, iş ilanları gibi konularda çözüm ortağı olmayı hedefledik.

Ayrıca, yaratıcı marka ve iletişimi ajanslarından olan The Brand Planet Consulting ile yakın çalışıyoruz. Markamızın tüm görsel ve iletişim faaliyetlerini birlikte yürütmekteyiz.

Farklı disiplin ve sektörlerle iş birliği yapmaya her zaman hazırız. İş birlikleri ve diğer tüm konular için bize ulaşabilirsiniz.

Yatırım ve ortaklık

Görsel Atölye olarak yeni iş birliklerine olan istekliliğimiz kapsamında yatırım ve yatırımcılara yer vermek istedik. Gerçek veya Tüzel kişiler olarak bize yatırım yapmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Doğrudan iletişim

 

İnsanlar gün geçtikçe daha farklı ve özne içeriklere yöneliyorlar ve onları hayatlarının merkezine konumlandırıyorlar. Bu nedenle, ürettiğimiz içerikler daha geniş kitlelere ulaşmanın ve markamızı büyütmenin anahtarıdır - beğeni ve paylaşımlardan geri bildirime ve birlikte oluşturmaya kadar, katılımın etkili ve etkili bir şekilde insanların duygularını harekete geçirmesi için şeffaf ve gerçek olması gerektiğine inanıyoruz.

Sürekli değişim

 

Okuyucularımızla sürekli bir iletişim halinde olmak, nasıl içerikler ürettiğimize dair çarpıcı bir değişim gerektirir. İşte bu nedenle, insanları ve markaları doğru yönde hareket ettirmenin önemli olduğuna inandığımız, işbirlikçi, yinelenen bir çalışma stili için uzun ve doğrusal bir iletişim stratejileri geliştirme sürecinin merkezine yerleştirdik.

Kültürel bağlamlar

 

İnsan, doğa, sanat, kültür, bize ilham vermede ve insanları harekete geçirmede güçlü bir rol oynar. Bu nedenle, tüketici kültüründen, kategori düşünce önderliğine, okuyucularımızın ufkunu genişletecek, çevremizdeki kültürden ilham alıyor ve ve içeriklerimize entegre ediyoruz.